PZU

Janusz Szumowski Oddział PZU S.A. Zespół Sprzedaży Agentów Wyłącznych w Ełku

OC OSOBOWE I ZAWODOWE

  • OC osób fizycznych w życiu prywatnym

    Dla kogo?

    Ubezpieczenie adresowane jest do ubezpieczonego będącego osobą fizyczną. Obowiązuje tu bardzo szeroka definicja ubezpieczonego, przez którego rozumiemy osobę fizyczną, której odpowiedzialność cywilna objęta jest ochroną ubezpieczeniową (ubezpieczający będący osobą fizyczną, który zawarł umowę ubezpieczenia na własny rachunek albo osoba fizyczna, na rachunek której została zawarta umowa ubezpieczenia) oraz osoby bliskie ubezpieczonemu, o ile pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

    Dalej