PZU

Janusz Szumowski Oddział PZU S.A. Zespół Sprzedaży Agentów Wyłącznych w Ełku

Tych błędów unikaj!

Często, by obniżyć wysokość składki za ubezpieczenie domu lub mieszkania, dokonujemy różnych, czasem nie do końca przemyślanych zmian w polisie. Mogą one spowodować, że poniesiemy koszty ubezpieczenia, a mimo to po wystąpieniu szkody nie otrzymamy wsparcia, jakiego oczekujemy.

1. Zaniżona suma ubezpieczenia

Chcąc obniżyć składkę, deklarujemy niższą niż faktyczna wartość naszego majątku. Nasz błąd zobaczymy niestety za późno, czyli w momencie powstania szkody.

2. Odszkodowanie w wartości nowej czy rzeczywistej

Kupując polisę nie zastanawiamy się nad wartością, w jakiej możemy mieć ubezpieczone mienie. Dobrze jest przy zawarciu umowy wybrać wartość nową dla nieruchomości, o którą dbamy i ją remontujemy, czy dla wyposażenia, np. sprzętu RTV, AGD, mebli. Dzięki temu otrzymamy odszkodowanie wyliczone dla nowych przedmiotów, które utraciliśmy lub które uległy zniszczeniu, a nie dla zniszczonych starych, zużytych przedmiotów.

3. Rezygnacja z istotnych ryzyk zakresu ubezpieczenia

Polisy mieszkaniowe dają ochronę na wypadek różnych zdarzeń, np. ognia, huraganu, naporu śniegu, opadu, upadku drzew, uderzenia pojazdu. Często, chcąc obniżyć koszt polisy, rezygnujemy z niezwykle istotnych ryzyk, np. z zalania, przepięcia, dewastacji czy powodzi. To powoduje, że w przypadku tych szkód nie mamy ochrony ubezpieczeniowej.

4. Nie ubezpieczamy „murów” mieszkania

Brak ubezpieczenia nieruchomości może okazać się ogromnym błędem w sytuacji, gdy w bloku lub kamienicy dojdzie do dużej szkody, w wyniku której utracimy dach nad głową. Jeśli ubezpieczyliśmy tylko wyposażenie mieszkania, to nie otrzymamy odszkodowania za zniszczenie samego mieszkania.

5. Nieaktualizowana polisa (suma ubezpieczenia)

Właściciel często zapomina, aby w czasie trwania polisy zwiększyć sumę ubezpieczenia mienia, gdy np. przeprowadził remont lub zakupił nowe przedmioty, które mogą zwiększyć wartość majątku objętego polisą. Niezgłoszenie tego ubezpieczycielowi powoduje, że pierwotnie zadeklarowane sumy mogą być niewystarczające do pokrycia szkód po pożarze lub włamaniu.

Źródło: poradnik PZU „Spokojnie mieszkaj”