PZU

Janusz Szumowski Oddział PZU S.A. Zespół Sprzedaży Agentów Wyłącznych w Ełku

Ubezpieczenia

 • PZU Dom Asystent Zdrowotny

  Asystent Zdrowotny zapewnia wsparcie medyczne w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku skutkującego co najmniej 3-dniowym pobytem w szpitalu.
  Ubezpieczony będzie mógł skorzystać z konsultacji lekarskich (lekarzy 30 specjalizacji), wykonania określonych badań diagnostycznych oraz zabiegów rehabilitacyjnych.

  Dalej
 • PZU Auto Asystent Zdrowotny

  W razie wypadku komunikacyjnego zapewniamy organizację i pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych. Warunkiem koniecznym do zakupu ubezpieczenia jest zawarcie umowy PZU Auto NNW.

  Dalej
 • PZU DOM

  Dla kogo?

  Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób fizycznych, które są właścicielami lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych, bądź są ich posiadaczami np. na podstawie umowy najmu.
  Ochroną ubezpieczeniową może być objęte również mienie ruchome osób bliskich Ubezpieczonego, jeśli prowadzą wspólne gospodarstwo domowe.

  Dalej
 • OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym

  Dla kogo?

  Ubezpieczenie przygotowaliśmy dla:

  •     osób prawnych,
  •     osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą,
  •     jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, które prowadzą działalność gospodarczą,

  które zawodowo przewożą ładunki na terenie Europy (poza: Rosją, Kazachstanem, Mołdawią, Ukrainą i Białorusią).

  Dalej
 • OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym

  Dla kogo?

  Ubezpieczenie przygotowaliśmy dla:

  •     osób prawnych,
  •     osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą,
  •     jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, które prowadzą działalność gospodarczą,

  które zawodowo przewożą ładunki na terenie Polski.

  Dalej
 • Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo)

  Dla kogo?

  Ubezpieczenie cargo jest przeznaczone przede wszystkim dla przedsiębiorców – producentów i handlowców, w tym również eksporterów i importerów, którzy w ramach swojej działalności sprowadzają lub wysyłają różnego rodzaju towary i w związku z tym są narażeni na powstanie szkody w trakcie realizacji transportu.
  Umowy ubezpieczenia zawiera się z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi, oraz jednostkami organizacyjnymi nie będącymi osobami prawnymi.

  Dalej
 • PZU SPORT – NNW osób uczestniczących w kulturze fizycznej

  Dla kogo?

  Ubezpieczenie kierowane jest do sportowców (zarówno zawodowców, jak i amatorów), oraz osób rekreacyjnie uprawiających sport, organizatorów sportu, oraz osób uczestniczących w kulturze fizycznej z racji funkcji lub zajmowanego stanowiska.

  Dalej
 • PZU NNW Ogólne

  Dla kogo?

  Ubezpieczenie przygotowaliśmy dla:

  • Ciebie i Twojej rodziny,
  • firm i organizacji (wystarczy już grupa 5 osób),
  • osób, które są w trakcie kursu (lub w trakcie jazd doszkalających, lub zdają egzamin) na prawo jazdy,
  • każdego – bez względu na wiek.
  Dalej
 • PZU Bezpieczny Rowerzysta

  Dla kogo?

  Ubezpieczenie jest dla każdego rowerzysty. Nie musisz być właścicielem roweru – wystarczy, że go używasz.
  Możesz zawrzeć ubezpieczenie, które będzie trwało od jednego dnia do roku. Ubezpieczenie w wersji podstawowej działa w Polsce. Możesz je także rozszerzyć poza granice kraju.

  Dalej
 • Rewolucja w OC

  Szybka i wygodna likwidacja szkody z OC!

  Jeżeli masz ubezpieczenie OC w PZU, a sprawcą Twojej szkody jest osoba posiadająca OC w innym niż PZU zakładzie ubezpieczeń, możesz skorzystać z REWOLUCJI W OC !

  Dalej
 • PZU Pomoc w Drodze

  Usługi assistance. Holowanie, samochód zastępczy, nocleg, opieka nad dziećmi i inne

  Ubezpieczenie PZU Pomoc w Drodze

  Dalej
 • PZU NNW Max

  Ochrona w wielu pojazdach

  Korzystasz na co dzień z różnych środków transportu, np. z samochodu prywatnego, służbowego, taksówki, autobusu? Obawiasz się wypadku? Dzięki naszemu ubezpieczeniu NNW Max otrzymasz wsparcie finansowe. Jeśli zdarzy Ci się poważny wypadek, i nie będziesz w stanie po nim wrócić do pracy, wypłacimy Ci pieniądze. A gdyby Cię zabrakło, odszkodowanie dostanie Twoja rodzina.

  Dalej
 • PZU Auto Szyba

  Szybka naprawa lub wymiana uszkodzonej szyby

  Dalej
 • PZU Auto Ochrona

  Szybka i wygodna likwidacja szkody z OC sprawcy

  Ktoś wjechał w Twój samochód? Motocyklista urwał Ci lusterko przy wyprzedzaniu? Nie chcesz czekać, aż ubezpieczyciel sprawcy pokryje koszty naprawy Twojego auta? Dzięki naszemu ubezpieczeniu PZU Auto Ochrona likwidacja szkody, którą wyrządziła Ci inna osoba, będzie bezproblemowa. Przejmiemy na siebie załatwienie wszystkich formalności z firmą ubezpieczeniową sprawcy, a Tobie wypłacimy odszkodowanie. A to wszystko nawet w 15 dni.

  Dalej
 • Program ubezpieczenia flot pojazdów Klientów Korporacyjnych

   

  Dla kogo?

  Ubezpieczenie przeznaczone jest dla Klientów Korporacyjnych posiadających flotę co najmniej 20 pojazdów.

  Dalej
 • OC Ogólne

  Co gwarantuje ubezpieczenie?

  Ochronę na wypadek szkód wyrządzonych osobom trzecim, związanych z prowadzoną przez ubezpieczonego działalnością lub posiadanym mieniem służącym do prowadzenia tej działalności (np. pokrycie naprawy uszkodzonej rzeczy lub kosztów zakupu rzeczy w stanie nieuszkodzonym, a w przypadku szkody na osobie pokrycie kosztów leczenia, wypłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę).

  Dalej
 • Ubezpieczenie floty pojazdów

  Dla kogo?

  Dla małych i średnich przedsiębiorców, którzy użytkują od 6 do 19 pojazdów, które są własnością firmy lub są w niej użytkowane (leasingu, dzierżawa).

  Dalej
 • OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

  Dla kogo?

  Masz auto, motocykl lub inny pojazd? Zgodnie z prawem musisz wykupić ubezpieczenie OC. Jeśli spowodujesz wypadek lub kolizję, wypłacimy odszkodowanie osobom, którym wyrządziłeś/-aś szkodę.

  Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe. Nie ma znaczenia, czy używasz pojazdu czy stoi on na przykład w warsztacie lub garażu.

  Umowę ubezpieczenia OC musisz zawrzeć najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu lub w dniu, w którym kończy się poprzednia umowa OC.

   

  Dalej
 • Autocasco (AC)

  Dla kogo?

  Z ubezpieczenia mogą skorzystać klienci indywidualni oraz mali lub średni przedsiębiorcy, którzy posiadają mniej niż 20 pojazdów.

  Dalej
 • NNW kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

  Dla kogo?

  Ubezpieczenie NNW przeznaczone jest dla kierowcy oraz pasażerów ubezpieczonego pojazdu.

  Dalej
 • Wojażer – PZU Pomoc w Podróży

  Dla kogo?

  Ubezpieczenie Wojażer przeznaczone jest dla:

  • Polaków zamieszkałych w Polsce udających się w podróż po Polsce w ramach zorganizowanego wypoczynku,
  • Polaków zamieszkałych w Polsce i cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt – wyjeżdżających za granicę odpocząć, uczyć się lub pracować,
  • Polaków zamieszkałych na stałe za granicą i cudzoziemców – przyjeżdżających do Polski na wypoczynek lub w celu podjęcia nauki lub do pracy.

  Umowa może być zawarta jako:

  • polisa indywidualna – dla osób podróżujących indywidualnie,
  • polisa rodzinna – dla osób podróżujących z rodziną,
  • polisa zbiorowa – dla osób podróżujących w grupie liczącej co najmniej 10 osób albo w ramach polisy otwartej.
  Dalej
 • PZU DORADCA

  Dla kogo?

  Pakiet PZU Doradca przygotowaliśmy dla małych i średnich firm – produkcyjnych, usługowych i handlowych.

  Możesz z niego skorzystać, jeśli wykupisz minimum dwa ubezpieczenia z pakietu, w tym ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów.

  Dalej
 • OC osób fizycznych w życiu prywatnym

  Dla kogo?

  Ubezpieczenie adresowane jest do ubezpieczonego będącego osobą fizyczną. Obowiązuje tu bardzo szeroka definicja ubezpieczonego, przez którego rozumiemy osobę fizyczną, której odpowiedzialność cywilna objęta jest ochroną ubezpieczeniową (ubezpieczający będący osobą fizyczną, który zawarł umowę ubezpieczenia na własny rachunek albo osoba fizyczna, na rachunek której została zawarta umowa ubezpieczenia) oraz osoby bliskie ubezpieczonemu, o ile pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

  Dalej