PZU

Janusz Szumowski Oddział PZU S.A. Zespół Sprzedaży Agentów Wyłącznych w Ełku

OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym

Dla kogo?

Ubezpieczenie przygotowaliśmy dla:

 •     osób prawnych,
 •     osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą,
 •     jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, które prowadzą działalność gospodarczą,

które zawodowo przewożą ładunki na terenie Europy (poza: Rosją, Kazachstanem, Mołdawią, Ukrainą i Białorusią).

Twoja firma zajmuje się zawodowym przewozem ładunków w ruchu międzynarodowym lub międzynarodową spedycją? Zawsze na drodze może coś się wydarzyć: wypadek, stłuczka, kradzież towaru. Dlatego warto mieć nasze ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym.
Dzięki niemu zabezpieczysz się przed finansowymi skutkami szkód, które powstały w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu towarów w drogowym transporcie międzynarodowym. Swoim kontrahentom dajesz gwarancję, że w nieprzewidzianych wypadkach zadziała Twoja polisa.
Twoja firma będzie zabezpieczona przed finansowymi skutkami uszkodzenia, zniszczenia lub zaginięcia ładunku, który przewozisz – od przyjęcia do wydania go odbiorcy.
To nie wszystkie korzyści:

 •     Ty decydujesz, jak często opłacasz składki – np. raz na kwartał, pół roku lub rok,
 •     ubezpieczenie jest elastyczne – dzięki dodatkowym klauzulom  możesz je dostosować do potrzeb swojej firmy.

Ubezpieczenie opiera się na postanowieniach Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR). Szczegóły znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

 

Co zapewnia ubezpieczenie

Jeśli wykupisz ubezpieczenie w wariancie podstawowym:

 •     wypłacimy właścicielowi towaru odszkodowanie, jeśli np. z powodu złych warunków na drodze lub wypadku nie dostarczysz go na czas,
 •     pokryjemy koszty przechowania ładunku – np. na czas naprawy uszkodzonych pojazdów,
 •     zwrócimy niezbędne koszty, które poniesie Twoja firma, aby zapobiec szkodzie lub zmniejszyć jej rozmiary (nawet jeśli się to nie uda) – np. przeładunku, podstawienia dodatkowego pojazdu do dalszego transportu,
 •     pokryjemy koszty pracy ekspertów, którzy ustalą okoliczności, przyczyny i rozmiary szkody,
 •     zrefundujemy koszty sądowej obrony i koszty postępowań sądowych – w tym mediacji i postępowań pojednawczych.

Dodatkowe klauzule

Podstawowe ubezpieczenie OC przewoźnika możesz rozszerzyć o wybrane klauzule. Sprawdź poniżej, co obejmują:

 •     przewóz niebezpiecznych towarów (ADR),
 •     przewóz żywych zwierząt,
 •     przewóz leków,
 •     skutki rozboju,
 •     uszkodzenie palet i kontenerów, które są opakowaniem lub zabezpieczeniem towaru,
 •     usunięcie pozostałości po szkodzie, w tym utylizację uszkodzonego towaru,
 •     skutki szkód, które powstały w czasie postoju poza strzeżonym parkingiem. (Za skutki niektórych szkód podczas postoju wypłacimy odszkodowanie z podstawowego OC. Podstawowe OC działa, jeśli szkoda wydarzyła się w czasie postoju, który był spowodowany np.:
 1.  wypadkiem lub awarią pojazdu,
 2.  koniecznością udzielenia ofiarom wypadku pierwszej pomocy,
 3.  załatwianiem formalności celnych,
 4.  nagłą chorobą kierowcy, która uniemożliwia mu dalszą jazdę,
 5.  kontrolą drogową.,)
 •     podniesienie lub wyciągnięcie pojazdu, który miał wypadek,
 •     skutki szkód, które powstały w Rosji, Kazachstanie, Mołdawii, na Białorusi, Ukrainie lub poza Europą.

 

Przewozy kabotażowe

Jeśli wykonujesz przewozy kabotażowe:

 •     realizujesz umowy przewozu ładunków na terenie Niemiec,
 •     realizujesz umowy przewozu ładunków w pozostałych krajach UE,

nasza oferta jest dla Ciebie. Dzięki niej spełnisz wymogi dotyczące umów kabotażowych, które narzuca Unia Europejska.

Przygotowaliśmy 2 klauzule:

 •     przewozy kabotażowe na terenie UE, z wyłączeniem Niemiec (klauzula spełnia wymogi, które są określone w Rozporządzeniu parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych),
 •     przewozy kabotażowe na terenie Niemiec (klauzula spełnia wymogi, które są określone w Rozporządzeniu parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych oraz postanowienia § 7a niemieckiej Ustawy o transporcie drogowym (Güterkraftverkehrsgesetz).

Dodatkowo – do każdego pojazdu, którym będziesz przewoził ładunki na terytorium Niemiec, otrzymasz certyfikat w języku niemieckim. Certyfikat pełni funkcję polisy – okazujesz go np. przy kontrolach drogowych.

 

Przejdz do PZU.pl