PZU

Janusz Szumowski Oddział PZU S.A. Zespół Sprzedaży Agentów Wyłącznych w Ełku

PZU Dom Asystent Zdrowotny

Asystent Zdrowotny zapewnia wsparcie medyczne w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku skutkującego co najmniej 3-dniowym pobytem w szpitalu.
Ubezpieczony będzie mógł skorzystać z konsultacji lekarskich (lekarzy 30 specjalizacji), wykonania określonych badań diagnostycznych oraz zabiegów rehabilitacyjnych.

Dla kogo?

Z ubezpieczenia mogą korzystać osoby fizyczne wskazane imiennie w umowie ubezpieczenia (max. 10 osób). PZU Dom Asystent Zdrowotny obejmuje nieszczęśliwe wypadki lub nagłe zachorowania wymagające hospitalizacji przez co najmniej 3 dni.

Co zyskasz z naszym ubezpieczeniem?

Ubezpieczenie zapewnia:

 • konsultacje lekarza pierwszego kontaktu (internisty, pediatry, lekarza rodzinnego),
 • konsultacje specjalistyczne (lekarzy aż 30 specjalizacji, w tym psychologa),
 • badania laboratoryjne (hematologiczne i układu krzepnięcia, biochemiczne, moczu, kału, hormonalne, markery nowotworowe),
 • badania diagnostyczne (USG, RTG, TK, NMR, endoskopowe),
 • zabiegi rehabilitacyjne,
 • wsparcie Opiekuna Medycznego, który pomoże zaplanować indywidualny tok leczenia.

Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie Asystent Zdrowotny?

 • niska składka w porównaniu do kosztu konsultacji, badań i zabiegów rehabilitacyjnych,
 • poczucie bezpieczeństwa – organizacja i pokrycie kosztów świadczeń medycznych w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku,
 • pomoc w odzyskaniu sprawności ruchowej dzięki bezpłatnym zabiegom rehabilitacyjnym,
 • organizacja leczenia w blisko 2000 placówek medycznych, w ponad 500 miastach na terenie całej Polski,
 • gwarancja dostępności do lekarzy: 2 dni robocze do internisty, pediatry i lekarza rodzinnego, 5 dni do lekarza specjalisty.