PZU

Janusz Szumowski Oddział PZU S.A. Zespół Sprzedaży Agentów Wyłącznych w Ełku

PZU DOM

Dla kogo?

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób fizycznych, które są właścicielami lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych, bądź są ich posiadaczami np. na podstawie umowy najmu.
Ochroną ubezpieczeniową może być objęte również mienie ruchome osób bliskich Ubezpieczonego, jeśli prowadzą wspólne gospodarstwo domowe.

Co zyskasz?

W domu może się zdarzyć wiele wypadków: pożar, włamanie, zalanie czy zwarcie instalacji elektrycznej. Z naszym ubezpieczeniem pomożemy Ci w razie niespodziewanych problemów.

Wypłacimy pieniądze, jeżeli np.:

 • Twój dom lub jego wyposażenie zniszczy powódź, huragan, ogień lub inne tzw. zdarzenie losowe1,
 • ktoś umyślnie zniszczy wyposażenie Twojego domu, np. uszkodzi drzwi, wybije szybę w oknie,
 • złodzieje włamią się do domu i wyniosą np. komputer, biżuterię.

U nas otrzymasz pomoc nawet w bardzo nietypowych sytuacjach, np. gdy zwierzęta leśne zniszczą elewację domu – wystarczy, że wybierzesz wariant Od Wszystkich Ryzyk.

Możesz wybrać dodatkową ochronę:

 • wypłacimy odszkodowanie za stłuczenie przedmiotów – nie tylko szklanych (ubezpieczenie przedmiotów od stłuczenia),
 • jeśli wyrządzisz szkodę innej osobie – wypłacimy jej odszkodowanie (OC w życiu prywatnym),
 • otrzymasz pomoc prawną w trudnych sytuacjach (ubezpieczenie ochrony prawnej),
 • dostaniesz pieniądze, gdy Twoje zdrowie poważnie ucierpi2 (ubezpieczenie NNW).

1 Mamy 18 zdarzeń losowych: ogień, piorun, dym i sadza, opady, powódź, śnieg i lód, grad, huragan, zalanie, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawina, uderzenie pojazdu, upadek drzew lub masztów, eksplozja, trzęsienie ziemi, huk ponaddźwiękowy, upadek statku powietrznego.

2 Jest to tzw. trwały uszczerbek na zdrowiu, np. ograniczenia ruchowe, pogorszenie wzroku lub słuchu, amputacja/utrata narządu.

Korzyści

 • W cenie ubezpieczenia usługi assistance, np. pomoc hydraulika, szklarza czy ślusarza
 • Brak limitów dla wypłat w razie przepięcia, dewastacji lub kradzieży z włamaniem
 • Ochrona od skutków powodzi – bez dodatkowej składki
 • Pokrywamy koszty poszukiwania przyczyny zalania, np. dotarcie do pękniętej rury
 • Ochrona przedmiotów, które znajdują się w otoczeniu domu, np. ogrodzenie, altana, ławka w ogrodzie

Ubezpieczenie domu

Co ubezpieczamy?

Standardowo ubezpieczamy:

 • fundamenty, ściany i dach, czyli tzw. mury,
 • drzwi, okna, podłogi, instalacje i inne tzw. stałe elementy,
 • rynny, kolektory słoneczne (solary), pompy ciepła i inne tzw. elementy zewnętrzne.

Możesz ubezpieczyć także wyposażenie: meble, sprzęt AGD (zmywarki, lodówki, kuchenki itp.), a także sprzęt RTV, sprzęt sportowy, gotówkę, odzież i inne tzw. ruchomości domowe (Są to elementy wyposażenia oraz przedmioty codziennego użytku, które znajdują się wewnątrz domu i nie są zamontowane lub wbudowane na stałe: meble, sprzęt AGD (np. zmywarki, lodówki, kuchenki), elementy dekoracji wnętrz, biżuteria, monety, przedmioty ze srebra, złota lub platyny, gotówka, odzież i inne przedmioty osobistego użytku, zapasy gospodarstwa domowego).

W jakich sytuacjach działa ubezpieczenie?

Ubezpieczenie murów1 wraz ze stałymi2 i zewnętrznymi elementami3 występuje w dwóch wariantach. Sprawdź, kiedy wypłacimy odszkodowanie w każdym z nich:

 • od tzw. zdarzeń losowych, np. ognia, powodzi i innych zdarzeń (mamy 18 zdarzeń losowych: ogień, piorun, dym i sadza, opady, powódź, śnieg i lód, grad, huragan, zalanie, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawina, uderzenie pojazdu, upadek drzew lub masztów, eksplozja, trzęsienie ziemi, huk ponaddźwiękowy, upadek statku powietrznego),
 • przepięcia (np. gdy nagły wzrost napięcia w sieci),
 • elektrycznej spowoduje uszkodzenie instalacji),
 • dewastacji (np. gdy ktoś umyślnie rzuci kamieniem w okno domu i wybije szybę),
 • akcji ratowniczej (np. jeśli podczas gaszenia pożaru straż pożarna wyważy drzwi do domu).
Wariant ubezpieczenia Od czego ubezpieczamy Twój majątek? Jak ustalić sumę ubezpieczenia4?
Od Wszystkich Ryzyk
 • od tzw. zdarzeń losowych, np. ognia, powodzi i innych zdarzeń (mamy 18 zdarzeń losowych: ogień, piorun, dym i sadza, opady, powódź, śnieg i lód, grad, huragan, zalanie, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawina, uderzenie pojazdu, upadek drzew lub masztów, eksplozja, trzęsienie ziemi, huk ponaddźwiękowy, upadek statku powietrznego),
 • przepięcia (np. gdy nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej spowoduje uszkodzenie sterownika w piecu centralnego ogrzewania),
 • dewastacji (np. gdy ktoś umyślnie rzuci kamieniem w okno domu, wybijając szybę),
 • akcji ratowniczej (np. jeśli podczas gaszenia pożaru straż pożarna wyważy drzwi do domu),
 • wielu innych nietypowych zdarzeń takich jak:
  • zniszczenie wełny mineralnej w dachu przez kuny,
  • przewrócenie się sąsiedniego budynku, ogrodzenia lub rusztowania na dom,
  • pokrycie elewacji, drzwi, okien domu graffiti,
  • zniszczenie elewacji domu lub ogrodzenia przez zwierzęta leśne.

Wariant nie obejmuje zdarzeń, które znajdują się w rozdziale „Wyłączenia” w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Ustalasz jedną sumę ubezpieczenia
Uniwersalny
 • od tzw. zdarzeń losowych, np. ognia, powodzi i innych zdarzeń (mamy 18 zdarzeń losowych: ogień, piorun, dym i sadza, opady, powódź, śnieg i lód, grad, huragan, zalanie, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawina, uderzenie pojazdu, upadek drzew lub masztów, eksplozja, trzęsienie ziemi, huk ponaddźwiękowy, upadek statku powietrznego),
 • przepięcia (np. gdy nagły wzrost napięcia w sieci),
 • elektrycznej spowoduje uszkodzenie instalacji),
 • dewastacji (np. gdy ktoś umyślnie rzuci kamieniem w okno domu i wybije szybę),
 • akcji ratowniczej (np. jeśli podczas gaszenia pożaru straż pożarna wyważy drzwi do domu).

Jest to konstrukcja budynku i jego stałe elementy (np. drzwi, okna, podłoga, armatura łazienkowa) oraz elementy zewnętrzne (np. rynny, baterie solarne, pompa ciepła).

Są to przedmioty wyposażenia zamontowane wewnątrz domu na stałe lub przeznaczone do zamontowania, np.:

 • zabudowy kuchenne (wraz z zamontowanym sprzętem AGD),
 • parkiety, terakota, glazura, boazeria, tynki,
 • okna, drzwi, schody,
 • instalacje wraz z osprzętem (np. z piecem, grzejnikami),
 • armatura łazienkowa (np. umywalki, wanny, brodziki),
 • lustra wmontowane w ścianę.

3 Są to przedmioty wyposażenia zamontowane trwale na zewnątrz domu, np.:

 • rynny i rury spustowe,
 • zabudowy balkonów lub tarasów,
 • balustrady,
 • markizy,
 • kolektory słoneczny (solary),
 • instalacje wraz z osprzętem (np. domofon)

4 Suma ubezpieczenia jest to wartość Twojego majątku, który chcesz ubezpieczyć. Pamiętaj, aby podać realną wartość domu, bo odszkodowanie może nie wystarczyć na jego naprawę lub odbudowę.

Ubezpieczenie ruchomości domowych5 lub stałych elementów6 występuje w trzech wariantach. Sprawdź, kiedy wypłacimy odszkodowanie w każdym z nich:

Wariant ubezpieczenia Od czego ubezpieczamy Twój majątek? Jak ustalić sumę ubezpieczenia7?
Od Wszystkich Ryzyk
 • od tzw. zdarzeń losowych, np. ognia, powodzi i innych zdarzeń (mamy 18 zdarzeń losowych: ogień, piorun, dym i sadza, opady, powódź, śnieg i lód, grad, huragan, zalanie, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawina, uderzenie pojazdu, upadek drzew lub masztów, eksplozja, trzęsienie ziemi, huk ponaddźwiękowy, upadek statku powietrznego),
 • przepięcia (np. gdy nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej spowoduje uszkodzenie sterownika w piecu centralnego ogrzewania),
 • dewastacji (np. gdy ktoś umyślnie rzuci kamieniem w okno domu, wybijając szybę),
 • akcji ratowniczej (np. jeśli podczas gaszenia pożaru straż pożarna wyważy drzwi do domu),
 • wielu innych nietypowych zdarzeń takich jak:
  • tzw. kradzieży z włamaniem8 (np. gdy złodzieje włamią się do domu i wyniosą kosztowności),
  • rabunku9 (np. gdy ktoś wyrwie Ci na ulicy torbę ze smartfonem i portfelem).
 • wielu innych nietypowych zdarzeń takich jak:
  • uszkodzenie modułu sterującego w pralce w związku z przerwą w dostawie prądu
  • śnięcie ryb akwariowych w związku z awarią instalacji,
  • uszkodzenie mebli podczas przeprowadzki przez firmę przeprowadzkową.

Wariant nie obejmuje zdarzeń, które znajdują się w rozdziale „Wyłączenia” w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Ustalasz jedną sumę ubezpieczenia
Standardowy
 • zdarzeń losowych, np przepięcia (np. gdy nagły wzrost napięcia w sieci. ognia, powodzi i innych zdarzeń (mamy 18 zdarzeń losowych: ogień, piorun, dym i sadza, opady, powódź, śnieg i lód, grad, huragan, zalanie, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawina, uderzenie pojazdu, upadek drzew lub masztów, eksplozja, trzęsienie ziemi, huk ponaddźwiękowy, upadek statku powietrznego),
 • przepięcia (np. gdy nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej spowoduje uszkodzenie sprzętuRTV),
 • dewastacji (np. gdy ktoś umyślnie zniszczy meble),
 • akcji ratowniczej (np. jeśli podczas gaszenia pożaru straż pożarna zaleje meble).
 • kradzieży:
  • tzw. kradzieży z włamaniem7 (np. gdy złodzieje włamią się do domu i wyniosą komputer czy biżuterię),
  • rabunku8 (np. gdy ktoś wyrwie Ci na ulicy torbę ze smartfonem i portfelem).
Ustalasz jedną łączną sumę na ruchomości domowe i stałe elementy.
Uniwersalny W zależności od potrzeb ustalasz odrębnie sumę ubezpieczenia na:

 • ruchomości domowe od zdarzeń losowych,
 • ruchomości domowe od kradzieży z włamaniem,
 • stałe elementy od zdarzeń losowych,
 • stałe elementy od kradzieży z włamaniem.

5 Są to elementy wyposażenia oraz przedmioty codziennego użytku, które znajdują się wewnątrz domu i nie są zamontowane lub wbudowane na stałe:

 • meble,
 • sprzęt AGD (np. zmywarki, lodówki, kuchenki),
 • elementy dekoracji wnętrz,
 • biżuteria, monety, przedmioty ze srebra, złota lub platyny,
 • gotówka,
 • odzież i inne przedmioty osobistego użytku,
 • zapasy gospodarstwa domowego.

6 Są to elementy wyposażenia oraz przedmioty codziennego użytku, które znajdują „ię wewnątrz domu i nie są zamontowane lub wbudowane na stałe: Są to przedmioty wyposażenia zamontowane wewnątrz domu na stałe lub przeznaczone do zamontowania, np.:

 • zabudowy kuchenne (wraz z zamontowanym sprzętem AGD),
 • parkiety, terakota, glazura, boazeria, tynki,
 • okna, drzwi, schody,
 • instalacje wraz z osprzętem (np. z piecem, grzejnikami),
 • armatura łazienkowa (np. umywalki, wanny, brodziki),
 • lustra wmontowane w ścianę.

7 Suma ubezpieczenia jest to wartość Twojego majątku, który chcesz ubezpieczyć. Pamiętaj, aby podać realną wartość domu, bo odszkodowanie może nie wystarczyć na jego naprawę lub odbudowę.

Kradzież z włamaniem – jest to zniszczenie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych lub otwarcie zamków narzędziami, a następnie – przywłaszczenie Twojej ubezpieczonej własności. Osoba, która próbuje dokonać lub dokona kradzieży z włamaniem, pozostawia dowody w postaci śladów użycia siły lub narzędzi na zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych.

9 Rabunek w domu jest to przywłaszczenie Twojej ubezpieczonej własności przy użyciu siły, groźby lub wymuszenia.
Rabunek poza domem jest to przywłaszczenie Twoich ruchomości domowych (np. odzież, gotówka, biżuteria) na terenie Polski przy użyciu siły, groźby lub wymuszenia wobec Ciebie lub osoby bliskiej.

Jakie usługi assistance otrzymasz (Pomoc w Domu Komfort)

W cenie ubezpieczenia domu dostaniesz pakiet podstawowych usług assistance – Pomoc w Domu Komfort. Dzięki niemu wezwiemy i opłacimy np.:

 • hydraulika, jeżeli pęknie rura w Twojej łazience lub kuchni,
 • szklarza, jeżeli ktoś wybije Ci szybę,
 • ślusarza, jeżeli zepsuje Ci się zamek w drzwiach wejściowych.

Za dodatkową opłatą możesz otrzymać rozszerzony pakiet usług assistance – Pomoc w Domu Super lub Super Plus. Więcej o naszych pakietach assistance znajdziesz w Dodatkowej ochronie.

Ubezpieczenie nagrobka

Na co dzień nie zastanawiasz się, czy coś lub ktoś może zniszczyć nagrobki Twoich bliskich na cmentarzu. Z naszym ubezpieczeniem nie musisz martwić się w razie takich sytuacji. Pokryjemy koszty naprawy zniszczonego nagrobka.

Grobowiec albo tradycyjny nagrobek1 ubezpieczamy od:

 • tzw. zdarzeń losowych, np. ognia, powodzi i innych zdarzeń2,
 • dewastacji (np. gdy ktoś umyślnie zniszczy nagrobek),
 • akcji ratowniczej (np. jeśli podczas gaszenia pożaru na cmentarzu straż pożarna uszkodzi nagrobek),
 • kradzieży elementów przymocowanych na stałe (np. gdy ktoś oderwał i ukradł kamienny wazon),

Dodatkowo możesz wybrać ochronę w razie wielu nietypowych zdarzeń, czyli w wariancie Od Wszystkich Ryzyk, np. gdy nagrobek:

 • uszkodzi firma kamieniarska podczas budowy sąsiedniego grobu,
 • zniszczą zwierzęta leśne (na nieogrodzonym cmentarzu).

1 Czyli taki, który składa się z płyty nagrobnej wraz z tablicą napisową oraz rzeźbami i innymi elementami ozdobnymi.

2 Mamy 15 zdarzeń losowych: ogień, piorun, opady, powódź, śnieg i lód, grad, huragan, zalanie, lawina, uderzenie pojazdu, upadek drzew lub masztów, eksplozja, trzęsienie ziemi, huk ponaddźwiękowy, upadek statku powietrznego.

Ubezpieczenie przedmiotów od stłuczenia – nie tylko szklanych

Z naszym ubezpieczeniem nie musisz już bać się stłuczenia przedmiotów w domu – nie tylko szklanych.
Wypłacimy odszkodowanie, jeżeli ktoś lub coś je stłucze, np.:

 • dziecko gra w piłkę i stłucze szybę,
 • przeciąg zatrzaśnie drzwi i stłucze w nich szybę,
 • pokrywka garnka spadnie na płytę indukcyjną i ją stłucze.

Ubezpieczyć możesz m.in.:

 • szyby w drzwiach lub oknach,
 • szklaną lub indukcyjną płytę kuchenną,
 • szklaną kabinę prysznicową,
 • ceramiczną umywalkę,
 • szklany stolik lub inny mebel,
 • lustro zamontowane na stałe,
 • akwarium,
 • szybę kominkową,
 • kolektory słoneczne (solary) na dachu.

Twoja odpowiedzialność – nasze zmartwienie (OC w życiu prywatnym)

Jeżeli Ty lub Twoi bliscy nieumyślnie wyrządzicie szkodę innej osobie, np.:

 • nie odśnieżysz chodnika przed swoim domem, a ktoś poślizgnie się na nim i np. złamie rękę,
 • Twoje dziecko wybije piłką szybę w oknie sąsiada,
 • Twoje ogrodzenie przewróci się na czyjś samochód,
 • podczas jazdy rowerem potrącisz pieszego,

wypłacimy odszkodowanie poszkodowanemu.

Ubezpieczenie OC w wersji podstawowej działa w Polsce. Możesz je rozszerzyć na inne kraje.

Ubezpieczenie możesz rozszerzyć także o dodatkowe opcje. Dzięki nim wypłacimy odszkodowanie za szkody wyrządzone, np.:

 • w wypożyczonym przez Ciebie lub rodzinę sprzęcie sportowym,
 • przez Twoje konie lub agresywne psy,
 • użytkowaniem żaglówki.

Ubezpieczenie ochrony prawnej

Masz problem prawny, którego nie potrafisz rozwiązać? Z naszym ubezpieczeniem zapewnimy Tobie i Twoim bliskim ochronę interesów prawnych i bezpieczeństwo na co dzień.

Pomożemy Ci, np. kiedy:

 • sprzedawca będzie zwlekał z wysyłką zamówionego towaru,
 • ekipa remontowa nie wywiąże się z umowy,
 • Twój pies pogryzie sąsiada.

Możesz wybrać jeden z dwóch wariantów ubezpieczenia:

  Wariant Komfort Wariant Super
Co zapewnia ubezpieczenie? W razie problemu prawnik:

 • wskaże Ci właściwą ścieżkę postępowania,
 • udzieli porady,
 • prześle wzór pisma lub tekst niezbędnego aktu prawnego.
W razie problemu prawnik:

 • wskaże Ci właściwą ścieżkę postępowania,
 • udzieli porady,
 • prześle wzór pisma lub tekst niezbędnego aktu prawnego

Pokryjemy koszty:

 • opinii prawnej,
 • wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego,
 • sądowe w sprawach cywilnych i karnych.
Z ubezpieczenia skorzystasz w związku z:
dochodzeniem odszkodowania z tytułu czynów niedozwolonych (np. gdy ktoś zniszczy elewację Twojego domu)  TAK  TAK
obroną w zakresie prawa karnego i wykroczeń (np. gdy ktoś złamie nogę na Twoim nieodśnieżonym chodniku)  TAK  TAK
obroną interesów prawnych związanych z domem (np. w razie konfliktu ze współwłaścicielem)  TAK  TAK
dochodzeniem roszczeń w związku z zakupami dokonanymi przez internet (np. gdy sprzedawca zwleka z wysyłką towaru)  TAK  TAK
ochroną w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (np. gdy pracodawca nie wypłaci Ci wynagrodzenia) NIE  TAK
ochroną w zakresie umów dotyczących prawa rzeczowego (np. gdy nie możesz się dostać z drogi publicznej bezpośrednio na własną działkę i chcesz przejeżdżać przez drogę sąsiada) NIE  TAK

Pomoc w trudnych sytuacjach w domu (Pomoc w Domu – assistance)

Pęknięta rura, zepsuty zamek, wybita szyba, zwarcie w instalacji elektrycznej? W takich i innych nieprzewidzianych sytuacjach uzyskasz od nas wparcie. Wystarczy nasze ubezpieczenie Pomoc w Domu. Możesz wybrać jeden z trzech wariantów ubezpieczenia, które różnią się zakresem usług. Sprawdź w tabeli, co zyskasz z każdym z nich.

W cenie ubezpieczenia domu dostaniesz pakiet podstawowy – Pomoc w Domu Komfort.

Usługa assistance wariant Komfort wariant Super wariant Super Plus
pobyt ubezpieczonego w hotelu  TAK  TAK  TAK
transport ubezpieczonego do hotelu lub lokalu zastępczego TAK  TAK  TAK
transport ocalałych rzeczy do i z miejsca przechowania  TAK  TAK  TAK
dozór domu przez firmę ochroniarską  TAK  TAK  TAK
telefoniczna informacja o usługach  TAK  TAK  TAK
transport powrotny do domu  TAK  TAK  TAK
interwencja fachowca (np. ślusarza, murarza, elektryka, hydraulika):

 • organizacja i pokrycie kosztów dojazdu oraz robocizny,
 • pokrycie kosztów części i materiałów niezbędnych do naprawy (w wariancie Super i Super Plus).
NIE  TAK  TAK
transport oraz wniesienie materiałów budowlanych lub wykończeniowych NIE  TAK  TAK
dezynsekcja i deratyzacja NIE  TAK  TAK
przechowanie ocalałych rzeczy po szkodzie NIE  TAK  TAK
porada specjalisty ds. zabezpieczeń przeciwkradzieżowych NIE  TAK  TAK
wizyta psychologa NIE  TAK  TAK
pobyt ubezpieczonego w lokalu zastępczym NIE  TAK  TAK
posprzątanie domu po szkodzie NIE  TAK  TAK
poszukiwanie przyczyny awarii oraz zabezpieczenie instalacji NIE  TAK  TAK
naprawa sprzętu RTV i AGD wraz z kosztami części zamiennych NIE NIE  TAK
naprawa sprzętu PC wraz z kosztami części zamiennych NIE NIE  TAK

Wsparcie po wypadku (ubezpieczenie NNW)

Nieszczęśliwego wypadku nie przewidzisz. Z naszym ubezpieczeniem możesz jednak złagodzić jego skutki i zapewnić sobie pieniądze np. na leczenie, w tym rehabilitację.

Wypłacimy pieniądze, jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku:

 • Twoje zdrowie poważnie ucierpi (jest to tzw. trwały uszczerbek na zdrowiu, np. ograniczenia ruchowe, pogorszenie wzroku lub słuchu, amputacja/utrata narządu)
 • przejdziesz operację chirurgiczną,
 • umrzesz (pieniądze z ubezpieczenia otrzymają Twoi bliscy).

W tych sytuacjach zwrócimy także koszty m.in.:

 • leczenia,
 • rehabilitacji,
 • przeszkolenia osób niepełnosprawnych.

Przejdz do PZU.pl